Kuchyně MABEL je jednoduchá, stylově čistá kuchyně. Hlavním výrazovým prvkem je tzv. synchronizovaný pór na čelních dvířkách, kdy letorosty dřeva na dveřích jsou všechny svislé a plynule na sebe navazují. Veškerá dvířka se ovládají pomocí stisku a to buď pomocí systému Blum Tip-On nebo pomocí systému Servo-Drive.