Pravidla užití loga Sapho 

Logo (dle níže uvedených vzorů ani v jiné podobě) nesmí být upravováno ani být použito (v jakékoliv podobě a formě) bez 
vědomého a písemného souhlasu odpovědného pracovníka společnosti UBC s.r.o..

Tvar a umístění loga

Velikost loga může být změněna dle potřeby výtvarníka pouze na základě dohody s odpovědným pracovníkem, ovšem za
předpokladu zachování poměru stran.

Loga v křivkách ve formátu pdf ke stažení